/ Diensten

Dienstverlening

 • Acquisitie
  Ik ga gericht op zoek naar locaties voor u. Tevens kan ik een door u aangedragen locatie analyseren: haalbaarheidsstudie financieel en ruimtelijk/marketingplan/conceptontwikkeling/risicoanalyse /contractvorming
 • Tendermanagement
  Momenteel worden veel locaties door gemeenten als tender in de markt gezet. Ik kan hierbij voor u optreden als tendermanager en kan het gehele traject begeleiden tot en met de indiening.
 • Projectontwikkeling management
  Nu de markt aantrekt kan het zijn dat u niet genoeg menskracht in huis heeft om alle locaties tot ontwikkeling te brengen. Een flexibele schil om uw organisatie is dan een mooie oplossing. U kunt mij inhuren om een locatie tot ontwikkeling en realisatie te brengen, passend binnen de strategie van uw bedrijf.
 • Begeleiding CPO/MO
  Momenteel worden er door gemeenten ook veel vrije kavels cq zelfbouwkavels uitgeven. Ik kan als mede-opdrachtgever een groep particulieren begeleiden in het proces, produkt en prijs. Daarbij heb ik ook mogelijkheden voor achtervang van woningen waardoor het risico voor de particulier nihil wordt.
 • Ondersteunen vastgoed vraagstukken
  Daarnaast zijn er nog tal van andere vastgoed vraagstukken zoals bijvoorbeeld bestaande gebouwen transformeren of binnenstedelijke herstructurering of herontwikkelen van een project dat is vastgelopen. Een second opinion met een frisse blik kan dan helpen om het project weer los te trekken.
 • Risicodragende ontwikkelingen
  Samen met een aantal partners heb ik een collectief opgezet. Wij zoeken naar locaties die wij kunnen transformeren naar woningbouwlocaties en/of retail. Het kunnen oude gebouwen zijn of braakliggende terreinen. Dat kan in samenwerking met de eigenaar of wij nemen de locatie over.

Bent u benieuwd wat ik voor u zou kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak zodat we in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden kunnen verkennen.

(Tijdelijke) functies

(Tijdelijke) functies die ik voor u zou kunnen invullen:

 • Projectdirecteur
 • Gebiedsontwikkelaar
 • Ontwikkelingsmanager
 • Tendermanager
 • Verkoop- marketingmanager